/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gölcük Belediyesi /
Organizasyon Şeması /
Belediye Başkanı /
Başkan Yardımcısı - Fikret ORMANCIOĞLU /
Basın Yayın ve Halkla İşleri Müdürlüğü /
Basın Yayın ve Halkla İşleri Müdürlüğü
Serkan SIDAL
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.
 

Birim Görevleri

KADRO ÜNVANI : BASINYAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : BAŞKAN YARDIMCISI

ASTLARI : HALKLA İLŞ.MEMURU, BÜRO MEMURU, MUHABİR,KAMEREMAN, BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ.

VEKİLİ : BAŞKANLIK MAKAMININ GÖREVLENDİRDİĞİ

 

Görev ve Sorumluluklar

1. Kalite politikası vehedefleri doğrultusunda çalışır.

2. Birimiyle ilgili hedeflereulaşılmasını sağlar.

3. Müdürlüğü Başkanlığa karşıtemsil eder. Görevlerinden Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

4. Yasa ve Mevzuatlardakibirimiyle ilgili değişikliklerden astlarını bilgilendirir ve bu şekildeçalışmalarını sağlar.

5. Müdürlük yönetiminde tekyetkili kişi olup, Müdürlüğün her türlü çalışmasını sağlar.

6. Birimiyle ilgili çalışmatalimatlarını hazırlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir

7. Diğer Müdürlüklerlekoordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

8. Meclis toplantılarındagündemin oluşmasını sağlar ve konusuyla ilgili Meclis toplantılarına katılır.

9. Belediyeye satın alınacakmalzemelerin alımı için astlarını yönlendirir.

10. Birimiyle ilgiliaksaklıklarda düzeltici ve/veya önleyici faaliyet talebinde bulunur.

11. Gazetelerde çıkanBelediye ile ilgili (Olumlu-Olumsuz) cevaba gerek görülen haberleri inceleyerekBaşkanlık Makamına bildirir ve Başkanlığın direktifleri doğrultusundafaaliyetleri gerçekleştirir.

12. Basın, Yayın, TV vb. dışkuruluşlarla ilişkileri yönlendirir.

13. Belediye Başkanınınyapacağı basın toplantısı ve brifinglerde organizasyonu yapar.

14. Muhtarlıklarla koordineliolarak yardıma muhtaç ailelerin tespitini yaptırır ve yardım konusundayapılabilecekleri koordine eder.

15. Internet ortamındaBelediye hizmetleri ile ilgili anket yapılmasını sağlar.

16. Belediyeyle ilgiliMahalli spor aktivitelerin